e k o n o m i c k ý  s o f t w a r e        t v o r b a   w w w  s t r á n e k        s e r v i s  P C

Demoverze Mzdové agendy
pro Windows XP – Windows 10 (X86 - 32bit)

napiště si o demoverzi

DEMO