e k o n o m i c k ý  s o f t w a r e        t v o r b a   w w w  s t r á n e k        s e r v i s  P C

Demoverze Mzdové agendy
pro W7 – W10 (32bit i 64bit)

Instalace demoverze Mzdové agendy

- Stáhněte instalační program:

- Program spustě

- Potvrďte cílový adresář C:\datis

- Po instalaci se na obrazovce vytvoří ikona (zástupce) programu

- Postupujte podle instrukcí programu

- Po spuštění programu pokračujte následovně

      Nastavení – údaje o firmě

      Nastavení – zdravotní pojišťovny

      Nastavení – údaje pro hromadné příkazy

      Kmenové údaje – zadání údajů o zaměstnancích

Pak již můžete zadat kalendář, provést nulování, pořizovat mzdové složky a provést výpočet vyúčtování. Poté můžete vytvářet sestavy a formuláře.


Veškeré pokyny a nápovědy naleznete ve spodní řádce programu a při zadávání údajů o zaměstnancích funguje nápověda na klávesu F1

Pokud při pořizování čísel nebude fungovat desetinná tečka, změňte nastavení v menu NASTAVENÍ - KLÁVESNICEVeškeré dotazy k programu zodpovím na tel. č. 608 17 15 19 denně od 9 – 21 hod.

Doporučený dodatečný software pro chod programu:

- Adobre Reader – nutný pro práci s PDF formuláři - get.adobe.com/cz/reader/Omezení demoverze:

- umožňuje uložit do ročního souboru jen jeden měsíc

- v záhlaví sestav se vypisuje text „demoverze“

- uživatel není upozorňován na legislativní změny a upgrady programu 


TOPlist